Voorwaarden voor gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van alle appartementen. We wensen u een aangenaam verblijf toe.

1. Boeken

• De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail.
• Binnen de 7 dagen na ontvangst van deze huurbevestiging dient er een voorschot van 25% van de huursom gestort te worden. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op rekening BE06 7380 2271 7422 op naam van Dirk Van Dijck BV. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien de betaling niet binnen de 7 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren.
• Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het bedrag binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt de betaling dan nog niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
• Bij boeking binnen de 4 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur onmiddellijk te betalen.

2. Kosten verhuur

Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het appartement/huis zoals vermeld op de website. De huur is incl. bed -en badlinnen, eindschoonmaak, draadloos internet en energiekosten. Bij het verlaten dient het appartement/huis in nette staat terug afgeleverd te worden (opgeruimd en bezemschoon). De gebruikte huishoudelijke apparatuur (oven, kookplaat, koelkast …) moet schoongemaakt worden. Het gebruikte bed -en badlinnen dient voor vertrek verzameld te worden in de grote mand in de garage. Het huisvuil dient meegenomen te worden. Er zijn publieke afvalcontainers van de gemeente in de buurt om uw afval in te dumpen tegen betaling. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aan 34 euro/uur aangerekend worden. Borgsom: het vakantie appartement/huis en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt. Wij vragen geen borgsom, maar de huurder gaat er expliciet met akkoord om het bedrag van de vastgestelde schade over te maken binnen de week na berichtgeving.

3. Annuleringsvoorwaarden

• De huurder kan per e-mail, binnen een bedenktermijn van 7 dagen na reservatie, kosteloos annuleren.
• Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten:
          o Bij annulering tot de 30ste dag vóór de dag van aankomst: 25% van de huurprijs.
          o Bij annulering tot de 15de dag vóór de dag van aankomst: 50% van de huurprijs.
          o Bij annulering vanaf de 15de dag tot op de dag van aankomst of later: de volledige huurprijs.
• Wanneer het verblijf niet kan doorgaan door maatregelen opgelegd door de Belgische overheid of een andere overheidsinstantie, dan zijn deze annuleringsvoorwaarden niet van kracht en storten wij tot en met de dag van aankomst het reeds door de huurder betaalde bedrag binnen de week terug.
• Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde per e-mail te worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode.
• Annulering door de verhuurder :
          o Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van het verblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en vervalt de huurovereenkomst. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
          o De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven persoonsgegevens.

4. Huisreglementen

• De huurperiodes :
          o Inchecken kan op de dag van aankomst willekeurig vanaf 15:00 uur
          o Uitchecken kan op de dag van vertrek ten laatste om 11:00 uur
• Er zijn geen huisdieren toegestaan in onze appartementen/woningen.
• In onze appartementen/woningen geldt een totaal rookverbod.
• Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en de brandweer (112 bellen) en de eigenaar te verwittigen. Bij een klein brandje kunt u zelf eerst 1 bluspoging doen met de daar voorziene brandblusapparaten.
• Er dient een gast in het bezit te zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten kunnen verwittigd worden
• Het is niet toegestaan om het appartement/huis met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen. Kindjes onder de 2 jaar worden niet meegeteld, maar dienen wel op voorhand vermeld te worden.
• Het huisvuil dient meegenomen te worden. Er zijn publieke afvalcontainers van de gemeente in de buurt om uw huisvuil in te dumpen tegen betaling.

5. Aansprakelijkheid

• De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen als een goede huisvader. Bij overlast en/of schade aan het huis of de inventaris, loopt u het risico het vakantie appartement/huis te moeten verlaten.
• Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantie appartement/huis.
• Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
• De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het appartement/huis bevinden.
• Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

6. Klachten

Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op 0032 (0)479 29 58 78 of per email via info@indeduinen.be, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.

7. Overige

Op de verhuurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Alle vermeldingen op de website van Indeduinen (www.indeduinen.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.